Page 1
1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek (3 głosów, średnia: 4,67 z 5)
Loading...
Zwykły wpis

Przetargi: Wadium mniej problematyczne

Gwarancja ubezpieczeniowa składana w przetargu może być wystawiona tylko na lidera konsorcjum – potwierdza najnowsze orzecznictwo. Wreszcie zaczyna się ono ujednolicać.

W wielu przetargach firmy, które nie są w stanie samodzielnie sprostać zamówieniu, łączą swe siły i wspólnie składają ofertę w ramach konsorcjum. Od lat w takich sytuacjach muszą jednak borykać się z problemem, która firma powinna być wskazana w gwarancji bankowej czy ubezpieczeniowej składanej jako wadium. Problem jest o tyle istotny, że konsorcja tworzone są zwykle w największych przetargach, w których wadium to nierzadko kilka milionów złotych. Przedsiębiorcy nie są w stanie zamrozić takich sum, dlatego właśnie posługują się gwarancjami. I dlatego tak istotne jest, by wiedzieli, na kogo mają być one wystawione. Inaczej bowiem zostaną wykluczeni z przetargu i bezpowrotnie stracą szansę na zdobycie kontraktu.

Orzecznictwo zarówno Krajowej Izby Odwoławczej, jak i sądów było dotychczas niejednolite. Część wyroków wskazywała, że w gwarancji bankowej czy ubezpieczeniowej muszą być wskazani wszyscy członkowie konsorcjum; część, że wystarczy lider. Ostatnio jednak szala przechyla się na korzyść tej drugiej interpretacji. Tak też uznał Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z 8 kwietnia 2016 r. (sygn. akt XXIII Ga 2031/15), którego pisemne uzasadnienie właśnie zostało rozesłane do stron.

więcej przeczytamy na łamach Gazety Prawnej:

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/947437,przetargi-wadium-mniej-problematyczne.html

1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek (3 głosów, średnia: 4,33 z 5)
Loading...
Zwykły wpis

Zamówienia publiczne: Więcej zakupów poza procedurą

Spada wartość rynku zamówień publicznych. Nie oznacza to, że administracja mniej wydaje, lecz że umowy są zawierane z pominięciem przetargów. Dotyczy to jednej czwartej transakcji. W 2015 r. znów zmniejszyła się wartość rynku zamówień publicznych – wynika z danych uzyskanych nieoficjalnie przez DGP. Wyniosła ona 116,3 mld zł, czyli prawie 17 mld zł mniej niż rok wcześniej i ok. 27 mld zł mniej niż w 2013 r., który był rokiem wzrostu i odbicia się rynku po okresie spowolnienia.
– Z dużą pewnością można przewidywać, że to przede wszystkim efekt podwyższenia progu, do którego nie trzeba stosować przepisów o zamówieniach publicznych. Urzędnicy więcej pieniędzy mogą wydać z pominięciem procedur i dlatego rynek zamówień publicznych się kurczy – uważa Dariusz Ziembiński, ekspert z Grupy Doradczej KZP.

Czytaj więcej na łamach Gazety Prawnej:
http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/946158,przetargi-wiecej-zakupow-poza-procedura.html

1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek (3 głosów, średnia: 5,00 z 5)
Loading...
Zwykły wpis

#RZECZoPRAWIE – Krasnodębska-Tomkiel o zamówieniach publicznych: trzeba uszczelnić system in-house zanim wejdzie w życie

Jakie problemy mogą spowodować najnowsze zmiany w zamówieniach publicznych? Na te i inne pytania Ewy Usowicz w programie ‪#‎RZECZoPRAWIE‬ odpowiadała mec. Małorzata Krasnodębska-Tomkiel, były prezes UOKiK.

Instytucje publiczne będą mogły zlecać swoim spółkom zamówienia bez przetargu. Czy uchwalone ostatnio przepisy o tzw. zamówieniach In-house ograniczą konkurencję?

Nie będzie dobrze jeśli te przepisy wejdą w życie. Zakres ich działania jest bardzo szeroki. Dotyczą one praktycznie wszystkich zamawiających, czyli wszystkich podmiotów zobowiązanych do stosowania zamówień publicznych.

Branża śmieciowa wysuwa się tu na pierwszy plan. Związane jest to z tym, że ta branża podlegała ostatnio dużym zmianom regulacyjnym. Zaczynając od 2011/2012 roku, kiedy uchwalane były przepisy likwidujące praktycznie konkurencję na rynku związanym z odbieraniem i transportem odpadów komunalnych. Rynek ten był konkurencyjny i funkcjonował bardzo dobrze. Gmina miała obowiązek organizowania przetargów. teraz ma być dokonany krok, który tę konkurencje całkowicie zniesie. Nie będzie już przetargów. Natomiast gminy będą mogły z wolnej ręki zlecać te usługi swoim spółkom komunalnym. W konsekwencji braku konkurencji najpewniej wzrosną ceny.

więcej przeczytamy na łamach Rzeczpospolitej:

http://www.rp.pl/Zamowienia-publiczne/160519124-RZEZCoPrawie-Krasnodebska-Tomkiel-o-zamowieniach-publicznych-trzeba-uszczelnic-system-in-house-zanim-wejdzie-w-zycie.html

1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek (3 głosów, średnia: 5,00 z 5)
Loading...
Zwykły wpis

Wojtalik, IGO: Lokalni dostawcy polegną przy zamówieniach publicznych

TTIP ma objąć kwestie wzajemnego dostępu do rynków zamówień publicznych państw UE oraz Stanów Zjednoczonych. Celem umowy jest uproszczenie i zwiększenie przejrzystości procedur, rozszerzony wzajemny dostęp do rynku zamówień publicznych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, z uwzględnieniem działalności przedsiębiorstw lokalnych, lecz z zapewnieniem o równym traktowaniu wszystkich dostawców usług.

Dostęp do zamówień publicznych przedstawiany jest jako jeden z priorytetów UE, który może umożliwić firmom europejskim lukratywne kontrakty w Stanach Zjednoczonych. O ile takie nadzieje mogą być częściowo uzasadnione w odniesieniu do najprężniejszych firm z Europy Zachodniej, zachodzi zasadnicza wątpliwość, czy na ewentualne kontrakty w USA mogłyby liczyć firmy polskie. […]

więcej na łamach Gazety Prawnej:

http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/944196,wojtalik-igo-lokalni-dostawcy-polegna-przy-zamowieniach-publicznych.htm

1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek (2 głosów, średnia: 5,00 z 5)
Loading...
Zwykły wpis

W małych przetargach firmy wciąż zdane na widzimisię urzędnika

W małych przetargach firmy wciąż zdane na widzimisię urzędnika. Skierowana przez rząd do Sejmu nowelizacja przepisów o zamówieniach publicznych rozszerza nieco ochronę prawną firm startujących w małych przetargach. Przy czym określenie „małe” jest dość umowne, gdyż w przypadku robót budowlanych chodzi o kwotę niższą od 5,225 mln euro.

Dzisiaj przy zamówieniach publicznych do tzw. progu unijnego odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej można wnieść wyłącznie na wybór niekonkurencyjnego trybu, niewłaściwy opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków i wykluczenie lub odrzucenie oferty. Firma nie może więc zaprotestować przeciwko temu, że specyfikacja preferuje z góry wybrane produkty lub też oferta uznana za najkorzystniejszą zawiera błędy. Pełen zakres odwołań jest zarezerwowany tylko dla droższych przetargów.

więcej w Rzeczpospolitej:

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/929587,male-przetargi-firmy-skazane-na-humor-urzednikow.html

1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek (2 głosów, średnia: 5,00 z 5)
Loading...
Zwykły wpis

Zmiana przepisów nie oznacza poprawy w praktyce zamawiających

Wszystkie zmiany, jakie wprowadzają nowe unijne dyrektywy dotyczące zamówień publicznych, a w ślad za nimi przepisy, które nasz ustawodawca w tej chwili przetransponował do polskiego prawa, są bardzo ważne – podkreśla Hanna Talago-Sławoj z Centrum Obsługi Zamówień Publicznych. Ale też potwierdza, że prawidłowe funkcjonowanie sytemu zamówień zależy od praktyki postępowania zamawiających. Ta musi się zmienić.

Środowisko firm drogowych ma świadomość wagi zmian w prawie zamówień publicznych, ale nie rozwiewa to jego niepokoju. Wiąże się on z podejściem zamawiających do przygotowania postępowania o zamówienie publiczne, a przede wszystkim z dyskryminującym wykonawców brakiem równowagi stron postępowania. O tym właśnie mówili przedsiębiorcy drogowi zrzeszeni w Ogólnopolskiej Izbie Gospodarczej Drogownictwa podczas dyskusji w Krakowie, przy okazji Walnego Zgromadzenia tej organizacji.

więcej na łamach rynekinfrastruktury.pl

http://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/zmiana-przepisow-nie-oznacza-poprawy-w-praktyce-zamawiajacych-53921.html

1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek (2 głosów, średnia: 5,00 z 5)
Loading...
Zwykły wpis

Krajowa Izba Odwoławcza o przetargach: Świadome założenie to nie omyłka rachunkowa

W sprawie, w której poprawienie tzw. oczywistej omyłki rachunkowej spowodowało kilkakrotny wzrost ceny oferty, Krajowa Izba Odwoławcza dopatrzyła się naruszenia przepisów.

W przetargu na utrzymanie dróg zamawiający poprawił ofertę jednego z wykonawców, bo uznał, że zawierała oczywistą omyłkę rachunkową. Po zmianie cena w ofercie wzrosła niemal dziewięciokrotnie i znalazła się na ostatnim miejscu w rankingu ofert. Przedsiębiorca złożył odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Twierdził, że zamawiający złamał zasady poprawiania oczywistych omyłek rachunkowych. Izba uwzględniła jego odwołanie.

więcej na ten temat w Rzeczpospolitej:

http://www.rp.pl/Firma/304149965-Krajowa-Izba-Odwolawcza-o-przetargach-Swiadome-zalozenie-to-nie-omylka-rachunkowa.html#ap-1

1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek (2 głosów, średnia: 5,00 z 5)
Loading...
Zwykły wpis

Pięćdziesiąt twarzy zamówień publicznych

Czy polskie przepisy o przetargach rzeczywiście są tak niedoskonałe jak się o nich mówi? Owszem. Ale też próżno szukać w Europie systemu, który nie miałby wad.

Jeśli inwestycja się ślimaczy, to co jest winne? Albo gdy trzeba zerwać kontrakt z wykonawcą, który nie radzi sobie z jego wykonaniem lub dostarczony towar okazał się wybrakowany? Oczywiście, źródłem problemów są przepisy o zamówieniach publicznych. Taką opinię od lat słychać z ust i polityków, i urzędników. Taka też opinia powoduje, że ustawa – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) jest jednym z najczęściej nowelizowanych aktów prawnych. Od jej uchwalenia w 2004 r. zmieniano ją już 49 razy. W Sejmie trwają właśnie prace nad kolejną, pięćdziesiątą nowelizacją, ale tym razem ich głównym powodem są nowe dyrektywy unijne.

więcej na łamach Gazety Prawnej:

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/938967,zamowienia-publiczne-przepisy-prawo.html

1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek (2 głosów, średnia: 4,50 z 5)
Loading...
Zwykły wpis

Będzie trudniej sprawdzić konkurenta w przetargu

Nowelizacja przepisów mocno skomplikuje wnoszenie odwołań. Niewykluczone, że firmy będą musiały je składać w ciemno, nie wiedząc, jakie oferty skarżą.

W Sejmie trwają intensywne prace nad nowelizacją ustawy – Prawo zamówień publicznych. Intensywne, bo ich głównym celem jest implementacja unijnych dyrektyw, na co mieliśmy czas do 18 kwietnia 2016 r. Jedną ze zmian wynikających właśnie z unijnych przepisów jest wprowadzenie tzw. jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). Choć w założeniu miał on uprościć życie przedsiębiorcom, w praktyce może wywołać spore zamieszanie.

więcej na łamach Gazety Prawnej:

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/942501,bedzie-trudniej-sprawdzic-konkurenta-w-przetargu.html

1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek (2 głosów, średnia: 4,50 z 5)
Loading...
Zwykły wpis

Inwestor publiczny odpowiada za swoje błędy

Wykonawca zamówienia publicznego – budowy lub remontu drogi – nie może podlegać szczególnej ochronie prawnej tylko dlatego, że inwestorem jest instytucja publiczna. Tak uznał Sąd Najwyższy.

Niemiecka spółka B., wykonawca przebudowy i remontu dwudziestokilometrowego odcinka drogi krajowej nr 2, pozwała Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad i zażądała zapłaty prawie 8 mln zł odszkodowania z tytułu przedłużenia się prac. Remont miał miejsce w 2006 r., zamawiającym była GDDKiA, a projekt był częściowo dofinansowany z funduszy unijnych.

więcej na łamach Gazety Prawnej:

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/942941,inwestor-publiczny-odpowiada-za-swoje-bledy.html