Krajowa Izba Odwoławcza o przetargach: Świadome założenie to nie omyłka rachunkowa

W sprawie, w której poprawienie tzw. oczywistej omyłki rachunkowej spowodowało kilkakrotny wzrost ceny oferty, Krajowa Izba Odwoławcza dopatrzyła się naruszenia przepisów.

W przetargu na utrzymanie dróg zamawiający poprawił ofertę jednego z wykonawców, bo uznał, że zawierała oczywistą omyłkę rachunkową. Po zmianie cena w ofercie wzrosła niemal dziewięciokrotnie i znalazła się na ostatnim miejscu w rankingu ofert. Przedsiębiorca złożył odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Twierdził, że zamawiający złamał zasady poprawiania oczywistych omyłek rachunkowych. Izba uwzględniła jego odwołanie.

więcej na ten temat w Rzeczpospolitej:

http://www.rp.pl/Firma/304149965-Krajowa-Izba-Odwolawcza-o-przetargach-Swiadome-zalozenie-to-nie-omylka-rachunkowa.html#ap-1

Udostępnij:

Dodaj komentarz