Zmiana przepisów nie oznacza poprawy w praktyce zamawiających

Wszystkie zmiany, jakie wprowadzają nowe unijne dyrektywy dotyczące zamówień publicznych, a w ślad za nimi przepisy, które nasz ustawodawca w tej chwili przetransponował do polskiego prawa, są bardzo ważne – podkreśla Hanna Talago-Sławoj z Centrum Obsługi Zamówień Publicznych. Ale też potwierdza, że prawidłowe funkcjonowanie sytemu zamówień zależy od praktyki postępowania zamawiających. Ta musi się zmienić.

Środowisko firm drogowych ma świadomość wagi zmian w prawie zamówień publicznych, ale nie rozwiewa to jego niepokoju. Wiąże się on z podejściem zamawiających do przygotowania postępowania o zamówienie publiczne, a przede wszystkim z dyskryminującym wykonawców brakiem równowagi stron postępowania. O tym właśnie mówili przedsiębiorcy drogowi zrzeszeni w Ogólnopolskiej Izbie Gospodarczej Drogownictwa podczas dyskusji w Krakowie, przy okazji Walnego Zgromadzenia tej organizacji.

więcej na łamach rynekinfrastruktury.pl

http://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/zmiana-przepisow-nie-oznacza-poprawy-w-praktyce-zamawiajacych-53921.html

Udostępnij:

Dodaj komentarz