KIO: uwaga na specyfikację warunków zamówienia

Zamawiający musi uważać, co wpisuje w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podczas przetargu na budowę dróg miasto wskazało w specyfikacji, że konieczne jest wykazanie się doświadczeniem w budowie lub przebudowie minimum jednego „obiektu inżynierskiego o wartości min. 8 mln zł”. Wybrało firmę, która wcześniej zrealizowała kilka inwestycji – w sumie właśnie o wartości 8 mln zł. Firma powołała się też na doświadczenie innego podmiotu, który realizował tak duże inwestycje. Konkurent złożył jednak odwołanie do KIO – uważał, że zamawiający powinien był wykluczyć wykonawcę, który nie wykazał się realizacją jednego, tak dużego przedsięwzięcia.

więcej na łamach Rzeczpospolitej:

http://www.rp.pl/Firma/306039976-KIO-uwaga-na-specyfikacje-warunkow-zamowienia.html

Udostępnij:

Dodaj komentarz