Podczas aukcji najważniejsza jest cena globalna

Choć podczas aukcji elektronicznej firmy muszą przedstawiać coraz korzystniejsze warunki, to proponowane ceny jednostkowe mogą być wyższe od tych zaoferowanych pierwotnie – uznała Krajowa Izba Odwoławcza w precedensowym wyroku.

Aukcja elektroniczna to swego rodzaju internetowa dogrywka, podczas której firmy mogą proponować warunki korzystniejsze niż te, które podały w papierowej ofercie. Najczęściej przebijają się cenowo, co z oczywistych względów oznacza również zmiany cen jednostkowych. Jak wynika z niedawnego wyroku KIO, te ostatnie nie zawsze muszą być jednak niższe. O ile zamawiający nie postawił specjalnych wymagań, niektóre z nich mogą być wyższe od wskazanych w papierowej ofercie.

więcej przeczytamy na łamach Gazety Prawnej:

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/948486,zamowienia-publiczne-przetargi.html

Udostępnij:

Dodaj komentarz