Urzędnicy wolą czekać z kontraktem na rozstrzygnięcie sporu przetargowego

Zamawiający coraz rzadziej występują o uchylenie zakazu zawarcia umowy przed rozpoznaniem odwołania. Gdy już to robią, zazwyczaj nie mają wystarczających argumentów

Jak wynika z opublikowanego właśnie sprawozdania Krajowej Izby Odwoławczej, w 2015 r. zamawiający złożyli tylko 40 wniosków o uchylenie zakazu zawarcia umowy przed rozstrzygnięciem odwołania. To wyjątkowo mało, zważywszy na 2877 odwołań. Liczba takich wniosków maleje od kilku lat. W 2009 r. było ich 124 na 1985 wniesionych odwołań.

więcej przeczytamy na łamach Gazety Prawnej:

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/951688,urzednicy-wola-czekac-z-kontraktem-na-rozstrzygniecie-sporu-przetargowego.html

Udostępnij:

Dodaj komentarz