Zmiany w zamówieniach publicznych w praktyce – kazusy

Większość przepisów nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych weszła w życie 28 lipca. To, jak je stosować w praktyce, na podstawie kazusów, wyjaśnia Monika Kucharczyk radca prawny, kierująca praktyką zamówień publicznych w kancelarii Bird & Bird.

Gdy podmiot trzeci nie spełnia warunków

Przetarg ponadprogowy na dostawy. Wykonawca wskazał w ofercie, że w zakresie warunku doświadczenia będzie polegał na zdolnościach podmiotu trzeciego. W trakcie badania i oceny ofert zamawiający uznał jednak, że podmiot trzeci udostępniający zasoby podlega wykluczeniu z postępowania. Co powinien zrobić w takiej sytuacji zamawiający? Jakie możliwości ma wykonawca?

Zgodnie z nowym art. 22 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy PZP), w sytuacji przedstawionej w kazusie, zamawiający powinien zażądać, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

– zastąpił podmiot trzeci innym podmiotem lub podmiotami lub

– zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, wykazując odpowiednie zdolności, które udostępniał mu wcześniej podmiot trzeci.

więcej przeczytamy na łamach Rzeczpospolitej

Udostępnij:

Dodaj komentarz

58 − = 48