Zmiany w prawie zamówień publicznych

Elektronizacja zamówień publicznych, którą wprowadza nowelizacja ustawy ma uprościć i uelastycznić postępowania przetargowe. Jednak na stosowanie tych udogodnień w praktyce będziemy musieli jeszcze poczekać.

Jednym z głównych celów nowelizacji z 22 czerwca 2016 r. ustawy Prawo zamówień publicznych była elektronizacja systemu. Ponieważ obecnie zamawiający publiczni w bardzo ograniczonym zakresie korzystają z dobrodziejstw techniki na etapie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, uznać należy, iż jest to właściwy kierunek zmian.

więcej na łamach Rzeczpospolitej, Wojciech Merkwa

Udostępnij:

Dodaj komentarz